Infiltrationsanläggningar & Byggledning

Konsultföretag inom Mark, Väg, VA

Välkommen till vår webbplats!

Vi projekterar infiltrations- och markanläggningar.

Vi besiktar markarbeten och vägbyggen.

Vi jobbar med byggledning inom mark och väg.

Vi har mångårig erfarenhet av  projektering av enskilda avloppsanläggningar enligt gällande krav och kan även hänvisa till en erfaren entreprenör för utförandet av anläggningen.

Efter rådgivning och platsbesök projekterar vi  och presenterar en godkänd och kretsloppsanpassad lösning för just den  anläggning Du beöver.

Hög skyddsnivå tillämpas bl a i strandnära lägen och inom vattenskyddsområden.

I arbetet ingår även jordartsanalys samt  upprättande av VAansökan.


rolf@digiman.seFör ytterligare information:

http://www.gavle.se/service-och-information/bygga-bo-miljo/din-bostad/vatten-och-avlopp/

http://www.uponor.se